Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

emotional regulation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vztah emočního uvědomění, emoční regulace a emočního prožívání u adolescentů
 (Kristýna Marsová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3rnd/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Emoční regulace dětí mladšího školního věku
 (Monika Janků)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//y39mjv// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vztah emočního uvědomění a sebekontroly u jídla
 (Terézia Bernátová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qcqp8/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Emocionálna inteligencia vo vzťahu k rizikovému správaniu u dospievajúcich v období ranej adolescencie
 (Zuzana Wirtz)

2012, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iypy2/ | Psychologie (čtyřleté) / Vývojová psychologie | Theses on a related topic