Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

indukovana bolest

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Citová vazba a vnímání bolesti: efekt primingu citové vazby na vnímání intenzity experimentálně indukované bolesti
 (Anna-Marie Jičínská)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u04tl/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Bolest při spontánním a indukovaném porodu
 (Eva Mecháčková)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p7ru8/ | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Komfort rodičky v průběhu spontánního a indukovaného porodu
 (Jana BERANOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w6x529// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic