Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tolerance bolesti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Citová vazba a vnímání bolesti: efekt primingu citové vazby na vnímání intenzity experimentálně indukované bolesti
 (Anna-Marie Jičínská)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u04tl/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vnímání a tolerance bolesti v kulturách
 (Jana ČUTOVÁ)

2008, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2kj3l2// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Bolest při koloskopii
 (Hana ELFENBEINOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//b2w94c// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic