Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Příspěvek, na, sociální, zabezpečení, a, Daně

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 41 theses)
Postavení sociálního pracovníka na oddělení příspěvku na péči – úředník nebo sociální pracovník?
 (Michala Oravcová)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xgmys/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Příspěvek na péči - řízení o příspěvku na péči, jeho využívání a kontrola využívání
 (Jana Kubisová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ksxjp/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující rozhodování posudkových lékařů v řízení o příspěvku na péči - na příkladu případové studie dětí s diabetem na Teplicku
 (Adéla KAPLANOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//eky6hd// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vliv domácího prostředí na vztah sociálního pracovníka a klienta při sociálním šetření pro účely rozhodování o příspěvku na péči
 (Markéta Lenikusová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fcuid/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek se zaměřením na nemocenské
 (Iva Junová)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Účetnictví | Theses on a related topic

Vliv psychologie na obchodování na kapitálových trzích a analýza trhu bitcoinů
 (Ondřej Krejčí)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74545 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Příspěvek na péči z pohledu sociálního pracovníka na Úřadu práce
 (Alena TOMANOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//np4ign// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Theses on a related topic

Kontrola příspěvku na péči pohledem pracovníků oddělení příspěvku na péči
 (Barbora Syptáková)

2019, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//olgik3// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vliv anonymity, deindividuace a skupinové normy na míru vyjadřované agrese v komentářích na sociální síti Facebook
 (Jitka Čurdová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gn6jx/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Mzdový systém ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
 (Petra Sošková)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127988 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 41 theses)