Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

drogy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Jak připravit osobu s duševním onemocněním pomocí služby sociální rehabilitace k získání a udržení zaměstnání
 (Helena Nováčková)

2019, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/zuhm4/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Zhodnocení vlivu komplexní léčebné rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě v produktivním věku
 (Aneta Ourodová)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ysy5o/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Koordinovaná rehabilitace u klientů Ústavu sociální péče Domečky
 (Pavla JIROUTOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//elk8hh// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Sociální podniky a sociální rehabilitace dlouhodobě abstinujících
 (Michaela SKOKANOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8db57m// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - andragogika | Theses on a related topic

Diferenciace nabídky a metod pracovní rehabilitace osob s mentálním nebo kombinovaným postižením v praxi poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů
 (Nikola POŠMUROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3o5dgw// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Pracovní rehabilitace z pohledu klienta
 (Lenka Salavová)

2017, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9458 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Sociální rehabilitace osob se závislostí na psychoaktivních látkách
 (Josefína PĚNIČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//tyl9n3// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Sociální podniky a sociální rehabilitace dlouhodobě abstinujících
 (Michaela SKOKANOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8db57m// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - andragogika | Theses on a related topic

Sociální podnikání z pohledu speciálního andragoga
 (Hana Kudličková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ajk42/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Drogy a drogová závislost v kontextu konzumní kapitalistické společnosti
 (Martin Fuchsa)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yqg6r/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)