Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Koordinovaná rehabilitace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 36 theses)
Koordinovaná rehabilitace u klientů Ústavu sociální péče Domečky
 (Pavla JIROUTOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//elk8hh// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Koordinovaná rehabilitace dětí s opakovaným onemocněním dýchacích cest
 (Lenka HAKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nu2sdh// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Koordinovaná rehabilitace u osob po CMP
 (Terezie Pokorná)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a48d4/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Sociální rehabilitace u seniorů
 (Jana KOŘÍNKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7ssh1t// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Provázanost jednotlivých složek koordinované rehabilitace u osob po cévní mozkové příhodě
 (Petra HEJZLAROVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//t449jc// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Koordinovaná rehabilitace z pohledu zdravotnických pracovníků
 (Lucie GELNAROVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e2w4nv// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Metody koordinované rehabilitace u jedinců s tělesným postižením
 (Vendula VÁCHOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vf14kl// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Využití konceptu koordinované rehabilitace v domově pro seniory
 (Tanja KOLEVOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//trpll3// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Koordinovaná rehabilitace klientů vybraných oddělení Nemocnice Ostrov
 (Anna FRYDRÝNOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sdythe// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Složky koordinované rehabilitace využívané u vybrané skupiny jedinců s DMO (kombinovanou disabilitou) v centru ARPIDA v Českých Budějovicích
 (Jana PYKALOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cejygj// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 36 theses)