Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

automatizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vzdělávání dospělých jako odpověď na výzvy automatizace: příklady dobré praxe
 (Jakub Kychler)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m0ebp/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Automatizace dle Šklovského na příkladech děl Lenky Lanczové.
 (Jitka Došková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eunzh/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Vnímání automatizace v různých aplikačních sférách podniku
 (Michaela Kabrdová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tg24m/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Automatizace účetních procesů a zavádění moderních technologií do systému vedení účetnictví
 (Jana Plesníková)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rrfpc/ | Finance / | Theses on a related topic

Automatizace procesu vývoje na platformě Xamarin
 (Tomáš Šmíd)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3mnr/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Vliv automatizace na pracovní aktivity zaměstnanců vybrané brněnské organizace
 (Iva Prášková)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tpivz/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Automatizace podnikových procesů pomocí technologie RPA
 (Richard Kravčík)

2021, Diplomová práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/ynygs/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Automatizace meteorologických měření a její vliv na trendy vybraných klimatologických charakteristik
 (Adam Valík)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mstn9/ | Fyzická geografie / | Theses on a related topic

Automatizace procesu zatěžování ve společnosti XY
 (Radojka Drescher)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//kythvi// | Magisterské programy (Ing.) / | Theses on a related topic

Možnosti automatizace podnikového plánování - analýza softwarových nástrojů
 (Zdeno Nekvasil)

2021, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aitfr/ | Podniková informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)