Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ekonomicka uroven

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Ekonomická úroveň České republiky v letech 2000 - 2010
 (Lukáš Koutek)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/kwovv/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Vliv dopravní dostupnosti a obslužnosti na ekonomickou úroveň obcí v České republice
 (Filip Chvátal)

2013, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z4wz5/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Faktory ovplyvňujúce ekonomickú úroveň krajiny
 (Terézia Bobošová)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5z4zfd// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Ekonomická lokalizace v malých městech Jihomoravského kraje: případová studie vybraných ekonomických subjektů
 (Kristýna Novotná)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ify88/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Ekonomická diplomacie krajů: Příležitost či formalita?
 (Eliška Zděnková)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ld9c4/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Theses on a related topic

Vliv přímých zahraničních investic na ekonomickou úroveň regionu (na příkladu firmy Bosch Diesel, s.r.o.)
 (Pavel Beránek)

2006, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vm78u/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Vliv vzdělanosti na ekonomickou úroveň zemí MERCOSUR
 (Zuzana Pýtrová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95257 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Lidský kapitál a jeho vliv na ekonomickou úroveň v zemích ASEAN
 (Adéla Venclíková)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91384 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Lidský kapitál a jeho vliv na ekonomickou úroveň v zemích Latinské Ameriky
 (Lukáš Kofroň)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102485 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Vliv přímých zahraničních investic a jejich kapitálové struktury na životní úroveň ve státech Visegradské čtyřky
 (Martin ZDVOŘÁČEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gpxhrt// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)