Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

starosta

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vývoj protipovodňových opatření ve městě Český Krumlov, financování těchto opatření, efekty a důsledky protipovodňových opatření
 (Taťána FERENCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6f4w7h// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Protipovodňová opatření na toku Lubě v rámci mikroregionu Čebínka
 (Monika Neuwirthová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e2me3/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy | Theses on a related topic

Protipovodňová opatření vybrané obce
 (Zuzana Ondruchová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jjtjww// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Historické a současné povodně a protipovodňová opatření v povodí Olšavy
 (Naděžda URBÁNKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hwtwim// | Biologie / Učitelství biologie pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školy | Theses on a related topic

Protipovodňová opatření v obci
 (Dominik Jurčík)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2bfoll// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Protipovodňová opatření v povodí řeky Bečvy - historie a výhledy do budoucna.
 (Jolana POKORNÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s0jv1d// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Protipovodňová opatření a povodňové plány na vybraném povodí řeky Lužnice
 (Lucie KUKAČKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cjv0jr// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Protipovodňová opatření v městském obvodu Ostrava-Svinov
 (David Kučík)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114130 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

Protipovodňová opatření v Děčíně - levý břeh Labe (PPO Děčín) - posouzení úrovně ochrany urbanizovaného území
 (Martina POSPÍŠILOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//q6lw7l// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Theses on a related topic