Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

agresor

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Osoba se zdravotním postižením jako agresor domácího násilí
 (Jana Cempírková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z7knx/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Agresor šikany na II. stupni základní školy
 (Gabriela Jelínková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//758mhl// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Romský student a agrese (agresor nebo oběť?)
 (Blanka JANOŠKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0xvfhq// | Pedagogika / Soc Ped - výtvarná orientace | Theses on a related topic

Domácí násilí a jeho agresor v městě Ostrava
 (Ivana CHUROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4uvy8z// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Ženy jako oběti domácího násilí ve Veselí nad Moravou
 (Štefan Vašek)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0ivo/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Agresoři domácího násilí jako právní problém
 (Veronika Doležilová)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sd6ys/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Domácí násilí v pocitech agresora
 (Martin Blahetek)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/stpc5/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Podpůrné faktory obětí agresorů
 (Kateřina PŘIBYLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ynlens// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Metody a techniky sociální práce využívané pro práci s agresorem šikany
 (Kateřina ROZSÁROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q2dhr0// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Domácí násilí z pohledu pořádkových policistů s možnostmi pomoci obětem i agresorům
 (Ladislav Vávra)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//vzxju4// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)