Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zaskolactvi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Záškoláctví se netýká jen romských dětí aneb analýza záškoláctví na vybrané ZŠ a MŠ
 (Jana Brzicová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w2n2x/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Strategie pro odhalování a řešení záškoláctví na druhém stupni základních škol
 (Simona Strašilová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hvi5l/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Postoje žáků středních škol k záškoláctví
 (Kateřina Vlček)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0jmm/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Hodnocení systému prevence záškoláctví ve vybraném zařízení
 (Alena Němcová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/avfrd/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Řešení problematiky záškoláctví v praxi sociálního pracovníka OSPOD
 (Libuše Neugebauerová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8m7p/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Spolupráce školních poradenských pracovišť se sociální kuratelou v kontextu řešení záškoláctví
 (Zdeněk Okáč)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s07u6/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Specifika spolupráce pedagogů a orgánu sociálně-právní ochrany dětí při řešení záškoláctví
 (Jitka Běhanová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uv2fp/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Příčiny záškoláctví na druhém stupni základní školy
 (Iveta Rebrová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yiz15/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Kvalitativní analýza záškoláctví na sekundárním stupni základních škol
 (Dagmar Tellingerová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u6pxr/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Převládající motivy vedoucí k záškoláctví na středních odborných školách
 (Jaroslava Krásová)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB1002 | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)