Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Poruchy, autistického, spektra

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Analýza prístupov k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia z pohľadu učiteľov v Slovenskej republike
 (Alena Franková)

2014, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bs9bv/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Theses on a related topic

Postoje a názory učitelů na integrativní/inkluzivní vzdělávání žáků s PAS v ostravském okrese.
 (Jaroslava Kminiaková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kjhrp/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
 (Petr Adamus)

2013, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rr6cy/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Theses on a related topic

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
 (Petr Adamus)

2013, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rr6cy/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Theses on a related topic

Zkušenosti rodičů a pedagogických pracovníků s využitím Dennyho metody pro dítě s PAS
 (Kateřina Štěpařová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ueof9/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Analýza podmínek vzdělávání žáka s PAS a s komorbidními poruchami na 2. stupni běžné základní školy
 (Markéta Krčmářová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pkncn/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Role osobního asistenta v kontextu práce s dítětem s PAS předškolního věku a spolupráce s rodinou
 (Veronika VEITOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rvmt41// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika raného věku | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)