Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Zrakové postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Zátěž a podpora začínajících učitelů - mužů na 2. stupni základní školy a nižším stupni gymnázia
 (Ondřej Smutný)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sqq20/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy Učitelství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

Zkušenosti učitelů základní školy s poradenskými službami střediska výchovné péče
 (Kateřina Chládková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vsrpo/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Učitel učněm: zkušenost učitelů s mentoringem
 (Lukáš Linha)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ivd2l/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Specifika vývoje komunikačních schopností u dětí s kombinovaným postižením
 (Rozita Albertová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uww9j/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Specifika profesní přípravy a pedagogická podpora integrovaných studentů s těžkým postižením zraku
 (Alena Urbanová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/daly7/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Specifika výuky prostorové orientace a samostatného pohybu dospělých osob s hluchoslepotou
 (Eliška Rozbořilová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/shgtt/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Specifika komunikace intaktní populace s osobami se zrakovým postižením
 (Kristýna Purdjaková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f64ud/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Žák se zrakovým postižením v procesu edukace na základní škole
 (Tereza HYBLOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kzfwfj// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Edukace jedinců se zrakovým postižením jako oblast speciální andagogiky
 (Barbora Michenková)

2019, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//oumgdo// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Socioprofesní dimenze edukace žáků se zrakovým postižením
 (Petra Hamadová)

2006, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lu7hg/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)