Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Pedagogicko-psychologická, poradna

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Analýza kvalit a nedostatků v inkluzivních kompetencích pedagogů při vzdělávání žáků cizinců z pohledu odborných zaměstnanců pedagogicko-psychologických poraden
 (Marie Hanková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qqepu/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Životní spokojenost a zvládání zátěže u pracovníků pedagogicko-psychologických poraden
 (Ivana KOŽUŠNÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//bpsqe9// | Psychologie / | Theses on a related topic

Spolupráce učitelů základní školy a pracovníků pedagogicko psychologické poradny při vzdělávání a výchově žáků se specifickými poruchami učení a poruchami chování
 (Sylva JECHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4r81g2// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Pracovní skupina pro klienty s poruchami chování v pedagogicko-psychologické poradně
 (Pavla HÁJKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0bfeg3// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Dostupnost poradenských služeb pedagogicko–psychologických poraden v kraji Vysočina
 (Ivana Šebková)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lj6c8/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně v systému školské prevence
 (Tereza Kaufová)

2014, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//d5wsn7// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Hodnocení kvality služeb pedagogicko-psychologické poradny ve Vsetíně
 (Svatava MĚŘIČKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pp33gg// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Speciální pedagog jako poradenský pracovník na základní škole při zdravotnickém zařízení
 (Gabriela PAVELKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//r389qc// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vychovatel v dětském domově rodinného typu – náhradní rodič či speciální pedagog
 (Eva Čížková)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM404 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení | Theses on a related topic

Sociální pedagog a jeho možnosti uplatnění v penitenciární praxi.
 (Lenka JAREMOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wphthe// | Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)