Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dysorthographia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Specifický písemný jazykový projev dysortografiků
 (Ingrid GORYLOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mx7jh4// | Filologie / Český jazyk a literatura - Německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

Chybovost v písemném projevu u dětí s dysortografií
 (Marie STAŇKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6cgipk// | Učitelství pro základní školy / ČJ-AJ/ZŠ | Theses on a related topic

Poruchy učení: dyslexie a dysortografie
 (Libuše PEKAŘOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4g89l9// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Srovnání písemných projevů jedinců s dysortografií a jejich vrstevníků bez této poruchy
 (Ingrid GORYLOVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//2nvf0u// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ | Theses on a related topic

Vnímání vybraných specifických poruch učení ze strany učitele ZŠ (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
 (Denisa Hučková)

2008, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//88ova0// | Humanitní studia / | Theses on a related topic

Didaktické hry a pomůcky ve výuce elementárního čtení a psaní u žáků se specifickými poruchami učení
 (Jana Šustáčková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dh2pj/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Specifické poruchy učení u žáků střední školy
 (René Sabl)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/efxbw/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Komparace čtenářských dovedností mezi intaktními žáky a žáky se specifickými poruchami učení ve 4. ročníku ZŠ
 (Linda Hermanová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ncb2e/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Dyskalkulie na 2.stupni základní školy
 (Martina Šindlerová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/csxwg/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)