Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Stáří a stárnutí

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Vliv dobrovolnické činnosti na aktivizaci uživatelů sociální pobytové služby
 (Hana Filová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kycrc/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Změny ve způsobu poskytování pobytové služby sociální péče osobám s mentálním postižením
 (Marcela Bokůvková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jnvft/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Sociální situace a soběstačnost seniorů odcházejících do pobytové sociální služby
 (Šárka CIESLAROVÁ)

2016, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ki2leq// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Zdravotně sociální potřeby seniorů s demencí v pobytové sociální službě
 (Jana Slatinková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5d6br5// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Postoj k dobrovolnictví seniorů v organizacích poskytujících sociální služby
 (Marcela Navrátilová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f3mjh/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Pobytová sociální služba domov pro seniory z pohledu žadatelů, uživatelů
 (Olga Grulichová)

2018, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5482 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Pobytová služba sociální péče o osoby s mentálním postižením
 (Jana Votřelová)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB253 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Senioři - kvalita života a postoje ke stáří a stárnutí
 (Romana KOBLOVSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ro2tqo// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Theses on a related topic

Sociální a kulturní život seniorů ve městě a na venkově
 (Eva Šerá)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//663ygd// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Informační a komunikační technologie a senioři
 (Tatiana Makovníková)

2015, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//qgc3z0// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)