Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

senior

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Strategie vyrovnávání se pomáhajících pracovníků se smrtí klientů ve vybraných domovech pro seniory
 (Kristýna Michálková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ldpoc/ | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Strategie zaměstnavatele v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 (Michaela Pešková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvsqc/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Náborová strategie studentů IT v konkrétním podniku
 (Tereza Odvárková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rqne3/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Analýza životní strategie příjemců sociální pomoci v kontextu institutu veřejné služby
 (Iva Tichá)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ax5im/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Dilemata sociálních pracovnic a pracovníků při rozhodování zda zasáhnout nebo nezasáhnout a strategie řešení těchto dilemat
 (Iva Machková)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB210 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Výchovné strategie příbuzenských pěstounů
 (Nikola KOŠŤÁLOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//r1mgfl// | Vychovatelství / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Ovdovění ve stáří. Strategie jeho zvládání.
 (Gabriela NYTRA)

2016, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cy56br// | Sociálni politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Individuální zvládací strategie a zotavení v prostředí komunitních služeb
 (Lucie VOJTKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vuiga4// | Psychologie / | Theses on a related topic

Vzdělávací strategie u dětí v domácím vzdělávání
 (Pavlína Šindelářová)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//umkge0// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Postoj sociálních pracovníků a zdravotních sester v domovech pro seniory k vlastní psychické stabilitě při práci se seniory v domovech pro seniory
 (Petra Skoupá)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i55zi/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)