Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

letecka sluzba policie ceske republiky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Letecká služba Policie České republiky jako důležitý článek integrovaného záchranného systému České republiky
 (Tomáš Kozák)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/w79tr/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Úkoly letecké služby Policie České republiky v rámci ochrany obyvatelstva
 (Libuše Rabiňáková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//nkkqii// | Plánování a řízení krizových situací / | Theses on a related topic

Využití lanových a lezeckých technik v Integrovaném záchranném systému České republiky
 (Pavel ŠTĚCH)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hy3vxt// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Návrh optimalizace systému služeb pracovníků Provozního oddělení Policie ČR-Letecká služba
 (Martin Žák)

2008, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qgalr1// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Moderní technologie při výkonu služby policie
 (Jaromír Vozihnoj)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4aahas// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic