Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

policie cr

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Postavení a úkoly Obecní policie v systému veřejné správy ČR v komparaci s postavením a úkoly Policie ČR
 (Eva Bednářová)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/evdzk/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Policie ČR a obecní policie při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích
 (Ilona Bartesová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zlv0q/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Služba pořádkové policie a služba dopravní policie v rámci Policie ČR
 (Lukáš Soóky)

2009, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qt50i/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Komparace obecní policie a Policie ČR
 (Aneta LANGOVÁ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sh6mei// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, problematika zákroků pod jednotným velením Policie ČR
 (Milan VALENTA)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qz3r23// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Rozvoj kompetencí policisty zařazeného u služby pořádkové policie v systému celoživotního vzdělávání Policie ČR
 (Lucie Kučerová)

2017, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//wxrsdf// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Zajištění bezpečnosti na pozemních komunikacích, úloha Policie ČR, městské policie a ostatních složek
 (Jana DOLEŽALOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d5q8y7// | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

KOMPARACE POLICIE ČR A OBECNÍ POLICIE PŘI POUŽÍVÁNÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
 (Denisa Vrbická)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//7szw3s// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Theses on a related topic

Komparace vybraných práv a povinností Policie ČR a obecní policie ve vztahu k veřejnosti
 (Martin ČERVENKA)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vawgsd// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Boj proti hospodářské kriminalitě v ČR: využití analytických systémů v rámci Policie ČR
 (Ondřej Kmeť)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tp97o/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)