Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Náhradní rodina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Náhradní rodinná péče jako specifický typ rodiny - kontext biologické rodiny dítěte
 (Michaela Přibylová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z3ab9/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Náhradní rodiče a jejich cesta k dítěti aneb každé dítě si zaslouží rodinu
 (Martina Handlová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bo6b3/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou pohledem pěstounů.
 (Eva Vaňková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ti9y0/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Rizika svěřování dětí do pěstounské péče
 (Eliška Šertlerová)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13590/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Předávání dětí z pěstounské péče na přechodnou dobu do náhradní rodinné péče
 (Aneta Trnovcová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9e8ofp// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Možnosti umístění dětí se zdravotním postižením do náhradní rodinné péče
 (Michaela STONAVSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5nc7ip// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Problematika umisťování dětí do náhradní rodinné péče.
 (Alžběta RECOVÁ)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//27rszm// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Postoj obyvatel na Českobudějovicku k přijímání romských dětí do náhradní rodinné péče
 (Lucie KŘISTKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9dj565// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Výběr dětí do náhradní rodinné péče
 (Jana Machatá)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oo690/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vývoj jedince bez biologického rodinného zázemí od dětství do dospělosti
 (Veronika Kolková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l1gv3/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)