Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

etnická identita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Reflexe etnické identity a lidové kultury německého obyvatelstva v regionálních tiskovinách na Hřebečsku a Jihlavsku
 (Tereza Vašíková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mut92/ | Humanitní studia / Etnologie | Theses on a related topic

Folklorní soubor Kašava a lidová kultura jižního Valašska
 (Barbora MLÝNKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//j8n380// | Učitelství pro střední školy / Učitelství hudební výchovy pro SŠ - Učitelství německého jazyka pro SŠ | Theses on a related topic

Reflexe etnické identity a lidové kultury německého obyvatelstva v regionálních tiskovinách na Hřebečsku a Jihlavsku
 (Tereza Vašíková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mut92/ | Humanitní studia / Etnologie | Theses on a related topic

Etnické složení obyvatelstva SSSR: Sovětská identita versus etnická identita
 (Yevgeniya Boychenko)

2018, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ioymao// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Etnická identita obyvatel těšínského Slezska a její utváření v historickém kontextu (na příkladě subregionu Jablunkovska)
 (Irena Cichá)

2017, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mbwqb/ | Historické vědy (čtyřleté) / Etnologie | Theses on a related topic

Toponymie a etnická identita: Případová studie česko-polského pomezí
 (Michaela CZECZOTKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ov0rty// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Reflexe etnické identity a lidové kultury německého obyvatelstva v regionálních tiskovinách na Hřebečsku a Jihlavsku
 (Tereza Vašíková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mut92/ | Humanitní studia / Etnologie | Theses on a related topic

Reflexe etnické identity a lidové kultury německého obyvatelstva v regionálních tiskovinách na Hřebečsku a Jihlavsku
 (Tereza Vašíková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mut92/ | Humanitní studia / Etnologie | Theses on a related topic

Reflexe etnické identity a lidové kultury německého obyvatelstva v regionálních tiskovinách na Hřebečsku a Jihlavsku
 (Tereza Vašíková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mut92/ | Humanitní studia / Etnologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)