Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

disabled people

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Students’ attitudes towards disabled people in Albania: A mixed method study design
 (Irma Semini)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f1gal/ | Sociologie / Sociologie (angl.) | Theses on a related topic

Integrácia ľudí s telesným handicapom v Čínskej ľudovej republike so zameraním na Hong Kong
 (František Milan)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v9jqm/ | Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny | Theses on a related topic

Vplyv prostredia vysokej školy na osobnost jedinca s hanicapom
 (Dominika Miková)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uuml2/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Sexuální asistence z pohledu osob s tělesným postižením - lidí na vozíku.
 (Vendula Grünwaldová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hcrsa/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Překážky společenské integrace osob upoutaných na invalidní vozík. Komparace každodenních postojů členů cílové skupiny a „zdravé“ společnosti.
 (Veronika Máslová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/beiva/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Kvalita života tělesně postižených v ÚSP Kociánka
 (Božena Chytková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gvtgy/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic