Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Partnerství

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Postavení organizací s kulturní profilací v českém tržním prostředí s případovou studií návrhu rozvoje soukromé hudebně vzdělávací organizace
 (Jakub Vlček)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cx09a/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Nestátní neziskové organizace: přínos k rozvoji obce a regionu
 (Petr Parys)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rfw3e/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Podnikatelský záměr neziskové organizace pro realizaci projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a trvale udržitelného rozvoje
 (Petr Mikulec)

2010, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/zvu7w/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

Neziskové organizace zabývající se rozvojem kultury na vesnici se zaměřením na Kulturní a vlastivědnou společnost Podvalák v Bošovicích
 (Inka Novotná)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uo887/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Místní akční skupina a podpora podnikání v regionu Rakovnicka
 (Michaela Jelínková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/hve9d/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Místní akční skupina jako aktivní součást rozvoje regionu
 (Ľubica Moravcová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qph65/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Místní akční skupina jako aktivní součást rozvoje regionu (případová studie)
 (Lucie Niebauerová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ww3rr/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Místní akční skupina jako forma spolupráce
 (Tereza Monczková)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110553 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Místní akční skupina jako iniciátor řešení lokálních problémů venkova
 (Tomáš Trávníček)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fzesea// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko - region zdraví pro každého
 (Martin Vávra)

2017, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//t4cl6l// | Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)