Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

flexibilní, formy, zaměstnávání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Zaměstnanecké výhody ve společnosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.
 (Jana Kukučová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//kh3ljx// | Magisterské programy (Ing.) / | Theses on a related topic

Flexibilní formy zaměstnávání ve společnosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.
 (Katrin Bialasová)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//47a9ys// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Využití odpadů z výroby ve společnosti Faurecia Interior Systems Bohemia, s.r.o. v Plazích
 (Zuzana MÁSLÍKOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2415 | Ekologie a ochrana prostředí / | Theses on a related topic

ANALÝZA MATERIÁLOVÉHO A INFORMAČNÍHO TOKU LINKY VE FIRMĚ FAURECIA
 (František Jelínek)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//14ofl7// | Strojní inženýrství / Výrobní systémy a procesy | Theses on a related topic

Flexibilní formy zaměstnávání ve společnosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.
 (Katrin Bialasová)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//47a9ys// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Přednosti a nevýhody agenturní formy zaměstnání v ČR
 (Soňa Michalicová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23682 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Agenturní zaměstnávání - forma zprostředkování zaměstnání
 (Veronika Milerová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v19v3/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Flexibilní formy zaměstnávání ve společnosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.
 (Katrin Bialasová)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//47a9ys// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Agenturní zaměstnávání jako forma zprostředkování zaměstnání
 (Kristýna PAVELKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tm60f7// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Analýza nákladů na lidské zdroje dle formy zaměstnání
 (Monika Tajdusová)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93469 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)