Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

efficiencies

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Hodnocení ekonomické výkonnosti vybraného podniku
 (Martina Havlenová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5cie6x// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Theses on a related topic

Hodnocení účinnosti spalovacího motoru při spalování biopaliv
 (Marek Hřebíček)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5u8n5v// | Zemědělská specializace / Automobilová doprava | Theses on a related topic

Výpočet exergetických účinností kompresoru
 (Sára Hofrová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137084 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

Měření a hodnocení výkonnosti firem ve vybraném odvětví
 (Miroslav MASTNÝ)

2009, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i8blul// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Zneužití dominantního postavení v rozhodovací praxi
 (Martin Atanasov)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ejxmm/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zneužití dominantního postavení a použití ekonomických hledisek v soutěžním právu
 (Richard Dedek)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tgfiq/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic