Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

benefity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Sociální systém ČR: role okresní správy sociálního zabezpečení v posuzování dávek
 (Kateřina Holakovská)

2018, Bakalářská práce, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/mu9iuj/ | Ekonomika a management / Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb | Theses on a related topic

Zhodnocení elektronizace vybraného pracoviště Okresní správy sociálního zabezpečení
 (Jitka Herodková)

2021, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143512 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Efektivita vybraných oddělení Okresní správy sociálního zabezpečení Teplice
 (Pavla FRÜHAUFOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//snnztv// | Ekonomika a management / Finanční management | Theses on a related topic

Kontrolní činnost prováděná okresními správami sociálního zabezpečení a finančními úřady u zaměstnavatelů a její efektivita
 (Iva Lorencová)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/tjaoo/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení
 (Štěpánka Holoubková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dfkivx// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Motivační systém na Okresní správě sociálního zabezpečení
 (Kateřina Čermáková)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r5itf/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Slaďování rodinného a profesního života zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení na krajské úrovni.
 (Jan Veselý)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/y0ubu/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Osoba samostatně výdělečně činná s dluhem z pohledu okresní správy sociálního zabezpečení
 (Anežka MALASKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//eg3feb// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

Důchodové pojištění na Okresní správě sociálního zabezpečení v Ostravě
 (Klára Schafferová)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107222 | Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Nastavení systému hodnocení referentů ČSSZ - Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava
 (Martina Holešová)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107039 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)