Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

city velka bites

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Propagace oblasti Bítešska s využitím fundraisingové činnosti příspěvkové organizace „Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše“
 (Tereza Dašková)

2015, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8gbu53// | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Pohoštění vrchnostenským městem (na příkladu Velké Bíteše na konci 17. a počátku 18. století)
 (Jan Zduba)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xq95b/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Hrdelní kriminalita na velkobítešsku v letech 1556–1636
 (Leona Tomášková)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hye58/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic