Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fitness centrum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Studie proveditelnosti otevření nového
 (Jana Flachsová)

2018, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/b4lynk/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Informovanost o problematice muskulární dysmorfie u trenérů a instruktorů fitness a návštěvníků fitness center
 (Adam Zástěra)

2019, Bakalářská práce, VŠTVS PALESTRA, spol. s r. o.

http://theses.cz/id//movy46// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Fitness centrum v Klimkovicích
 (Zuzana Lacinová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129048 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Podnikatelský plán pro fitness centrum GYM POINT
 (Veronika Brožová)

2021, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lge5k5// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Webová aplikace pro fitness centrum
 (Ondřej Vaňkát)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//e9br7x// | Elektrotechnika a informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Projekt marketingové komunikace pro nově oteví-rající fitness centrum
 (David Zorvan)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//amqni6// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

Podnikatelský plán na založení nového podniku - Fitness centra
 (Pavel Zavadil)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ryqrj/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Komparace aerobních aktivit ve fitness centrech
 (Tereza Fialová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/we99n/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Stravování a použití suplementace ve fitness centrech
 (Petr Pavelka)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/n6o3j/ | Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Hotelnictví | Theses on a related topic

Komparační analýza vybraných českých a amerických fitness center
 (Martin Chalupa)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xf6bu/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)