Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Sudoku for Visually Impaired
 (Adam Libuša)

2008, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v2ym0/ | Informatika / | Theses on a related topic

Inclusive education and its impact on the society and students who are blind and visually impaired: A survey of Nigeria
 (James Eburikure OLAYI)

2016, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fedmgx// | Special Education / | Theses on a related topic

Využití OCR technologií v oblasti zrakově handicapovaných
 (David Bernard)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1rky/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Analýza volnočasových aktivit zrakově postižených klientů rehabilitačního střediska Dědina
 (Kamila KOVÁČOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3445 | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Výuka jazyků u studentů se sluchovým postižením na Masarykově univerzitě (středisko Teiresiás)
 (Ilona Kašpárková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u0m6w/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Převod účetních dat obchodní korporace dle české legislativy do výkazů mateřské společnosti
 (Iveta Bobková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110882 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Transformace dat se zaměřením na převod DITA-OOXML
 (Bohuslav Ječmen)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//oibs3q// | Informatika / | Theses on a related topic

Vytvoření softwaru pro převod dat tvaru sítě ze softwaru Flow123D do softwaru Goldsim
 (Milan Hořák)

2015, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//9b9r6t// | Elektrotechnika a informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Developing Software and Hardware for Micro-climate Unit
 (Yegor Boyarchikov)

2018, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//g94dpc// | Electrical Engineering and Informatics / Mechatronics | Theses on a related topic

Využití OCR technologií v oblasti zrakově handicapovaných
 (David Bernard)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1rky/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)