Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

OCR

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Automatic Recognition of User Interface States Using Convolutional Neural Networks
 (Klára Petrovičová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lqdwq/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

Segmentation of Dense Cell Populations using Convolutional Neural Networks
 (Filip Lux)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v35vy/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

Analýza optického rozpoznávání znaků
 (Ferenc Docsa)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//coc3zt// | Elektrotechnika a informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Detekce a rozpoznávání SPZ
 (Michael BOSÁK)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7qfk9h// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Rozpoznávání textu v komixech
 (Lukáš VLČEK)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tdnuwb// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Rozpoznávání obrazu pro automatické brány
 (Adam Friedrich)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//k5f20b// | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Mobilní aplikace pro rozpoznávání registračních značek vozidel
 (Stanislav KRÁL)

2020, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jhsbnq// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Detekce a rozpoznávaní znaků registrační značky s využitím neuronové sítě
 (Jaromír SEIDL)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7fgic0// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Systém pro rozpoznávání a zpracování textové informace z obrazu
 (Matěj Bartoš)

2015, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//xbddfz// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Využití dopředné vícevrstvé neuronové sítě k rozpoznávání znaků
 (Petr BALAT)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//p79lun// | Fyzika / Počítačové modelování ve vědě a technice | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)