Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

data conversion

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analýza reálnych dát s cieľom zvýšiť conversion rate v emailovej komunikácii
 (Ján Puškár)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76673 | Aplikovaná informatika / Znalostní a webové technologie | Theses on a related topic

Analýza a návrh konverzních nástrojů pro data ÚAP v prostředí ArcGIS Desktop
 (Leona Slabochová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97907 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Deklarativní jazyk a nástroj pro transformaci dat mezi XML dokumenty
 (Jan JIRMAN)

2021, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//j9c0p7// | Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství | Theses on a related topic

Softwarová konverze dat parametrů železničních tratí pro účely trakčních výpočtů v prostředí MATLAB
 (Tomáš Hering)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//y7yl0q// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě | Theses on a related topic

Převod účetních dat obchodní korporace dle české legislativy do výkazů mateřské společnosti
 (Iveta Bobková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110882 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Data storage for electrophysiological experiments
 (Jan ŠEDIVÝ)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mo0g7f// | Inženýrská informatika / Medicínská informatika | Theses on a related topic

Model of design principles for the definition of data for the consistency of evaluation in Enterprise Governance of IT
 (Christian Hitz)

2015, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79046 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Transformace dat se zaměřením na převod DITA-OOXML
 (Bohuslav Ječmen)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//oibs3q// | Informatika / | Theses on a related topic