Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

anaerobni prah

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Stanovení anaerobního prahu z ventilačních parametrů různými metodami a jejich vzájemná korelace
 (Olga Hubáčková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hrtl6/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Vztah subjektivního vnímání intenzity zátěže a vybraných parametrů anaerobního prahu u pacientů s metabolickým syndromem v průběhu pohybové léčby
 (Zuzana Gregorová)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bq1om/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

POSOUZENÍ VLIVU AEROBNÍ A ANAEROBNÍ KAPACITY NA VELIKOST ROZVOJE ÚNAVY V UTKÁNÍ BASKETBALU
 (Roman MARKO)

2020, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ouszf1// | Tělesná výchova a sport / Trenérství a management sportu | Theses on a related topic

Srovnávací studie metod pro stanovení Anaerobního prahu
 (Peter KOŽÍŠEK)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4563 | Učitelství pro střední školy / | Theses on a related topic