Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ventilační, křivka, BDSF, maximální, příjem, kyslíku, anaerobní, práh, aerobní, zlomový, bod, srdeční, frekvence, laktát, kyselina, mléčná, ANP, LP

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Hodnocení vlivu dýchání proti odporu s nádechovou nebo výdechovou pomůckou na variabilitu srdeční frekvence
 (Vanda ŠVIHELOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//glg2lp// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Sledování srdeční frekvence a ventilačních parametrů při Spinningu
 (Pavel Růžička)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z4vg0/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Theses on a related topic

Hodnocení vlivu jednorázového a opakovaného dechového cvičení s respirační pomůckou Threshold PEP na autonomní reaktivitu
 (Petra FIALOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ihdmdl// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

POSOUZENÍ VLIVU AEROBNÍ A ANAEROBNÍ KAPACITY NA VELIKOST ROZVOJE ÚNAVY V UTKÁNÍ BASKETBALU
 (Roman MARKO)

2020, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ouszf1// | Tělesná výchova a sport / Trenérství a management sportu | Theses on a related topic

Vliv ambulantního rehabilitačního programu na aerobní kapacitu, výkonnost a svalovou sílu u žen po akutním infarktu myokardu
 (Monika Sněhotová)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ya0gx/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Srovnávací studie metod pro stanovení Anaerobního prahu
 (Peter KOŽÍŠEK)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4563 | Učitelství pro střední školy / | Theses on a related topic

Srovnávací studie metod pro stanovení Anaerobního prahu
 (Peter KOŽÍŠEK)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4563 | Učitelství pro střední školy / | Theses on a related topic