Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kontingenční analýza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Euro-attitudes in the Czech Republic - A new way to measure distance between political parties in relation to the EU
 (Dániel Péter)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kenyh/ | Politologie / European Politics (angl.) | Theses on a related topic

Party for Sale? Political marketing in the Czech Republic in the context of Election to the Chamber of Deputies in 2013
 (Aleš Drahokoupil)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dge9x/ | Ekonomika a management / Marketing Communication & Master of Business Administration | Theses on a related topic

Kontingenční analýza pro bezpečný provoz přenosových soustav
 (Roman VYKUKA)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//x4706y// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Možnosti využití programu R v regresní a kontingenční analýze
 (Marie Ballarinová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23918 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Theses on a related topic

Sociální a marketingová analýza dat
 (Miloslav Zeleňák)

2009, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78486 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic