Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Volná povrchová energie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Studium volné povrchové energie polymerních tenkých vrstev připravených metodou PECVD
 (Barbora Pavlů)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zgzou/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Měření povrchové energie pevných látek a kapalin
 (Jiří Bilík)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kgwae/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Měření povrchové energie polygrafických materiálů
 (Jakub Kříž)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//uudwqq// | Polygrafie / | Theses on a related topic

Studium volné povrchové energie plazmaticky opracovaných povrchů materiálů
 (Jiří Bilík)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hl7xr/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Theses on a related topic

Vliv povrchové energie zubních materiálů na depozici mikrobiálního plaku
 (Ema Jančářová)

2006, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/isr27/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Měření kontaktních úhlů smáčení a určování povrchové energie plastů
 (Ivo KRÁSNÝ)

2010, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oirfw5// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic

Určování povrchové energie a smáčecích charakteristik syntetických polymerních povrchů
 (Daniel CORITAR)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//v4o2c0// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Kalcinace metal-organickych nanovlaken plazmatem za atmosferickeho tlaku
 (Jitka Bělíková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jlxy5/ | Aplikovaná fyzika / Fyzika a management | Theses on a related topic

Čištění a aktivace povrchu skla plazmatem generovaným za atmosferického tlaku
 (Vlasta Štěpánová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vf2u1/ | Aplikovaná fyzika / Fyzika a management | Theses on a related topic

Měření povrchové energie pevných látek a kapalin
 (Jiří Bilík)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kgwae/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)