Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

péče o seniora

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Intergenerational solidarity and the influence of informal transfers on fertility behavior
 (Lada Železná)

2018, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dd36a/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

Mezigenerační spravedlnost – solidarita přispívajících nebo solidarita s přispívajícími?
 (Martin Job)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bsx2m/ | Politologie / | Theses on a related topic

Mezigenerační solidarita v rodině při péči o seniora
 (Miroslava Závadská)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13822/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Mezigenerační solidarita v kontextu koordinované rehabilitace
 (Hana JANEČKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yi2h5j// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Možnosti mezigenerační solidarity v Domovech pro seniory v Plzeňském kraji
 (Kamila SLÁMOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3p1pzq// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Mezigenerační solidarita v péči o osoby s Alzheimerovou chorobou
 (Miluše DUŠKOVÁ)

2024, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9nl33t// | Sociální práce / | Theses on a related topic

Mezigenerační solidarita z pohledu seniora v zařízení sociálních služeb
 (Eva Doležalová)

2020, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//evypxs// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Využití mezigenerační solidarity v sociální práce s dětmi a seniory
 (Kateřina JÍLKOVÁ)

2024, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8yjdbs// | Sociální práce s dětmi a mládeží / | Theses on a related topic

Mezigenerační solidarita v rámci neformální péče
 (Edita VAVROUŠKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gf5lb8// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Mezigenerační solidarita v rodině při péči o seniora
 (Miroslava Závadská)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13822/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)