Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Horní zákon

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analýza ekonomických dopadů při řešení ekologických škod vzniklých těžbou v hnědouhelném revíru ve městě Most
 (Barbora Jeníčková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86095 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Proces administrace veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 (Markéta Vodáková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//fz0mk2// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Analýza přidělených finančních prostředků na rekultivace a revitalizace
 (Ilona Mičánková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98340 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Chabařovice - současný stav revitalizace zbytkové jámy a perspektivy
 (Nina Křehotová)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75690 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Sanace a rekultivace na území Dolů Nástup Tušimice
 (Markéta Červenková)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103527 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic