Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

veřejný prostor

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Biodiverzita ve městě - srovnání druhové rozmanitosti flory zahrádkářských kolonií a ploch veřejné zeleně
 (Alena Klimešová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sncz2/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Územní plán města Uherské Hradiště (se zaměřením na plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch)
 (Magdaléna Křížková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ctw5bn// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Theses on a related topic

MOŽNOSTI REVITALIZACE A REKULTIVACE OBCE SOBOTÍN
 (Helena Pavelková)

2015, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rq032d/zaverecna_prace.pdf/ | Zahradní a krajinářská architektura / | Theses on a related topic

Konverze speciálních průmyslových staveb
 (Anna Kašíková Sigmundová)

2019, Disertační práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//uf1t5t/files.php_id_1053586507705/ | Architektura a urbanismus / | Theses on a related topic

Hospodaření obcí Petrov nad Desnou a Sobotín po rozdělení obce Sobotín
 (Petra Floriánová)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118273 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Porovnání dotací na odpadové hospodářství v obcích Sobotín a Petrov nad Desnou
 (Renata Matoušková)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127661 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Sobotínsko-štěpánovské hornictví a železné hutě, akciová společnost, Sobotín (1873) 1880-1940
 (Vojtěch KREJČÍ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sij77t// | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

MOŽNOSTI REVITALIZACE A REKULTIVACE OBCE SOBOTÍN
 (Helena Pavelková)

2015, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rq032d// | Zahradní a krajinářská architektura / | Theses on a related topic

Mineralogická naučná stezka Sobotín-Maršíkov a její využití ve výuce přírodopisu na základní škole
 (Věra HRADILOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q3x7e0// | Specializace v pedagogice / Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání | Theses on a related topic

Zkvalitnění volnočasových aktivit seniorů v domově odpočinku ve staří - Diakonie Sobotín.
 (Alexandra RENDÁSOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0k7wnz// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)