Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Supervize

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Význam týmové supervize v rámci organizace z pohledu sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků v sociálních organizacích v Děčíně
 (Kateřina STARÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//05ljhv// | Sociální politika a sociální práce / Řízení v sociální práci | Theses on a related topic

Přínosy a rizika supervize v organizaci očima sociálních pracovníků
 (Terezie Zapletalová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fpoo6/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Geopolitická rizika a analýza rizika země
 (Tomáš Kerekeš)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/as4qh/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Význam VaR při hodnocení rizika
 (Karolína Maňáková)

2013, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yihdg/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Význam lidského faktoru v řízení rizika
 (Blanka Šmídková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ewy8bg// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Sociální skupina v kontextu vzdělávání, její význam a možná rizika (pilotní studie)
 (Denisa PORUBOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6inop4// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rizika v mezinárodním obchodu
 (Markéta Malyrzová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94862 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic