Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

marketing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)
Patologické jevy ve společnosti - drogová závislost a sociální marketing neziskových organizací
 (Iva Jandíková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/stahf/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Patologické jevy ve společnosti - drogová závislost a sociální marketing neziskových organizací
 (Iva Jandíková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/stahf/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Analýza marketingové komunikace příspěvkové organizace ZOO Zlín
 (Lucie Hajdová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nwaos2// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Komunikační plán příspěvkové organizace KIS města Přerova
 (Jolana Plšková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wav9am// | Ekonomika a management / Marketing | Theses on a related topic

Analýza hospodaření vybrané příspěvkové organizace
 (Tereza Nováková)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/132887 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Marketingová komunikační strategie příspěvkové organizace
 (Kateřina Pokorná)

2020, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//w0hmlr// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Theses on a related topic

Marketingová strategie příspěvkové organizace Dětské léčebny Křetín
 (Klára Koudelková)

2020, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0p7u2q// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Theses on a related topic

Marketingová komunikace příspěvkové organizace - Zoo Brno
 (Dalibor Antonín)

2017, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5o0rsy// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Online marketingová komunikace příspěvkové organizace Vysočina Tourism
 (Veronika Hanzálková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//5jhvb5// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Strategie rozvoje příspěvkové organizace zaměřené na aktivity dětí a mládeže
 (Tomáš GRUSS)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//b2uxhp// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)