Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

priciny zavislosti na alkoholu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Příčiny vzniku závislosti na alkoholu očima klientů doléčovacího centra
 (Aneta Málková)

2016, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6zomzo// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské péče u pacientů závislých na alkoholu na standardních odděleních
 (Pavla Frajtová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//26l1uh// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Problematika závislosti na alkoholu u dospělých jedinců
 (Michaela IBERMAJEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//s2gozk// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - CHIR | Theses on a related topic

Problematika patologické závislosti na alkoholu
 (Andrea Majerová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jqu8g/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Analýza příčin vzniku závislosti na alkoholu u mužů a žen v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr
 (Hana BOŘECKÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ipe1sh// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Závislost na alkoholu u klientů v psychiatrické léčebně Červený Dvůr
 (Michaela PRAVEČKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6ckvyx// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Dítě ohrožené závislostí na alkoholu
 (Lenka Pokorná)

2016, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4457 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Analýza konzumace alkoholu ve vybrané skupině žáků na střední škole
 (Zuzana Koudelková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u9ycb/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby | Theses on a related topic

Patologická závislost na alkoholu, její příčiny, léčba a následná resocializace
 (Andrea Majerová)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f15ht/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Závislost na alkoholu jako sociální problém
 (Renata JEŽKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n4mhgd// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)