Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

obchodní

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Odpovědnost členů představenstva akciové společnosti v současné a nové úpravě
 (Stanislav Smrčka)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t5zl0/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Odpovědnost jednatele
 (Roman Fučík)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/qpu0w/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Statutární ředitel a správní rada akciové společnosti
 (Tomáš Antal)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m9m46/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností
 (Michal Randůšek)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/eexp6/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Odpovědnost statutárních orgánů kapitálových společností
 (Aneta Kratochvílová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/akzvh/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Práva a povinnosti člena statutárního orgánu v obchodních společnostech
 (Hana Čarková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/f3s81/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Odpovědnost členů statutárních orgánů obchodních společností
 (Vladimíra Bohuslávková)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/y1x6t/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Péče řádného hospodáře členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností a její vazba na interní compliance programy
 (Lucie Andreisová)

2012, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53586 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Obchodní a mezinárodní hospodářské právo | Theses on a related topic