Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bezdovodne obohatenie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Peňažité nároky z porušenia práv k duševnému vlastníctvu
 (Václav Sedláček)

2009, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39208 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Obchodní a mezinárodní hospodářské právo | Theses on a related topic

Neplatnosť právneho úkonu
 (Miroslav Majer)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/eld08/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Komparace institutů tort a delikt a jejich kolizního řešení
 (Ida Cerovská)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r9jcm/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic