Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biodegradace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Bakteriální biodegradace polyetylenu
 (Romana Kopecká)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p3h3d/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Biodegradace sulfidových minerálů
 (Šárka Bořilová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pl2er/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic

Biodegradace organických polutantů
 (Monika Žihlová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wqrj1/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Biodegradace topného oleje při likvidaci starých ekologických zátěží ve Vancouveru v Kanadě.
 (Radek Staufčík)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133994 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Theses on a related topic

Příprava, charakterizace a biodegradace kompozitů na bázi PBAT a zeolitů
 (Eva Krajíčková)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c5yzju// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Sledování změny akutní toxicity v průběhu biodegradace syntetických barviv v rotačním reaktoru
 (Kristýna KUNDRÁTOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//zf3h7v// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Biodegradace plastů
 (Klára Katonová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12128 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Výskyt a biodegradace mikropolutantů v povrchových vodách
 (Jan Hubač)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//xbwdi2// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Biodegradace léčiv pomocí mikroorganismů
 (Kateřina Matelová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//c1q59i// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Biodegradace směsných materiálů na bázi polyesterů a minerálních plniv
 (Ondřej Vašulka)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b17nm3// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)