Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biogas

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Biogas Plant as a Source of Energy for Municipality Nové Bránice
 (Hana Schořová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mu8oqo// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Theses on a related topic

Effect of headspace geometry on H2S removal from biogas in microaerated digester
 (Markéta Chlumecká)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//vwfuht// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Microaeration for biogas desulfurization – experimental and simulation study of various reactor types
 (Lucie Pokorná)

2017, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//rgfb2s// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté) / | Theses on a related topic

Role of methanogens in biogas production plants
 (Lukas PENZ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//aigl28// | Biochemistry / Biological Chemistry | Theses on a related topic

Potential of Biomass and Biogas Energy Projects in the Czech Republic
 (Karel Kincl)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26201 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Výroba bioplynu z odpadních materiálů v bioplynové stanici Lkáň a možnosti využítí produktů BPS.
 (Stanislav Bláha)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119923 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Riziko výbuchu bioplynu v zemědělských bioplynových stanicích
 (Adam Chyla)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118522 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Zhodnocení modelového zařízení bioplynové stanice z hlediska potencionální produkce bioplynu s užitím konvenčních a netradičních plodin
 (Valentin MERTL)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//q52vwb// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)