Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biogas plant

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Biogas Plant as a Source of Energy for Municipality Nové Bránice
 (Hana Schořová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mu8oqo// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Theses on a related topic

Výroba bioplynu z odpadních materiálů v bioplynové stanici Lkáň a možnosti využítí produktů BPS.
 (Stanislav Bláha)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119923 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Analýza efektivnosti výstavby bioplynové stanice
 (Lenka Dařílková)

2014, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/i9ozl/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Předpokládaný vliv zavedení bioplynové stanice do provozu na ekonomické ukazatele zemědělského podniku RAKOVEC, a.s.
 (Jiří Šenkýř)

2012, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/nc6jy/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Energetické využívání bioplynu v BPS ve vybrané lokalitě
 (Jan CHARVÁT)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4xfhln// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Theses on a related topic

Zhodnocení modelového zařízení bioplynové stanice z hlediska potencionální produkce bioplynu s užitím konvenčních a netradičních plodin
 (Valentin MERTL)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//q52vwb// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Hodnocení efektivnosti investičního projektu bioplynové stanice
 (Dana Marková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ftz02/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Stavebně technologický projekt - Krátošice - bioplynová stanice
 (Ondřej ŽÁK)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//67zzjl// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Theses on a related topic

Hodnocení provozu vybrané bioplynové stanice BPS
 (Petr CHARVÁT)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8wu0su// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Theses on a related topic

BIOPLYNOVÁ STANICE JAKO PROBLEMATICKÝ ZDROJ ALTERNATIVNÍ ENERGIE V REGIONÁLNÍM ROZVOJI
 (Miloslava Kabíčková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje Praha / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

http://theses.cz/id//fikymq// | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)