Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bioplyn

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Bioplyn jako alternativní zdroj energie v České republice
 (Alice Kaletová)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a6b7u/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Bioplyn vyrobený z odpadů a možnosti jeho využití při snižování produkce emisí oxidu uhličitého v dopravě
 (Veronika Škárková)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4wgf2q// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Hodnocení provozu kogeneračních jednotek spalujících bioplyn
 (Tomáš Friedrich)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118948 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Návrh optimalizace programu "Bioplyn rozvíjí venkov"
 (Jana Lomoziková)

2013, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//707ez1// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Bioplyn - alternativní plynné palivo pro zážehové motory
 (Jiří Staněk)

2010, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ed76u0// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic

HODNOCENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA PODNIKŮ INVESTUJÍCÍCH DO OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE SE ZAMĚŘENÍM NA BIOPLYN
 (Darina Myšáková)

2015, Disertační práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//s11r6d// | Ekonomika a management / Organizace a řízení podniků | Theses on a related topic

Bioplyn a jeho využití v kogeneraci
 (Jiří Janša)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78788 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Bioplyn z odpadu živočišné výroby
 (Roman KOZEL)

2006, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qz2gdp// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Metody kontinuálních měření a predikce produkce bioplynu v zemědělských bioplynových stanicích
 (Marek Smolík)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5553 | Fyzika / Fyzikální měření a modelování | Theses on a related topic

Porovnání výrob kogenerační jednotky při použití bioplynu a zemního plynu
 (Miroslav ADÁMEK)

2016, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//sufl0r// | Energetika / Energetika - teplárenství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)