Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

compost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Kompost, "srdce" zahrady. Integrovaná tematická výuka v prostředí mateřské školy
 (Jitka Tihelková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nryue/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Využití kontaktních testů při hodnocení ekotoxicity kalů a kompostů
 (Marek Šudoma)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z9fe9/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Porovnání kompostu při rozdílném technologickém zpracování
 (Anna Benešová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119850 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Kompost
 (Monika CHOVANCOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//itl884// | Výtvarná umění / Malba | Theses on a related topic

Hodnocení fytotoxicity kompostu z komunitní kompostárny ve Svitavách
 (Šárka Pospíšilová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f28wtq// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Sledování retenční schopnosti půdy po aplikaci kompostů
 (Lenka Hanáková)

2016, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ovikqi// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Theses on a related topic

Uplatnění kompostu v zemědělské praxi z hlediska používaných technik kompostování a kvality výsledného produktu
 (Veronika Lexová)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yt8t00// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Posouzení vlastností kompostů z rozdílných kompostovacích technologií
 (Hana Veselková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129896 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Hodnocení vlivu složení kompostové zakládky na průběh kompostovacího procesu
 (Daniela Loukotová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bmtz7p// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Hodnocení biologicky rozložitelných materiálů v modelových podmínkách skládky, kompostu a půdě
 (Andrea Zourková)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kfotpk// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)