Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

composting

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně ve Veverských Knínicích
 (Jana Veselá)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//03k7n3// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Srovnání technologií kompostování ve vybraných kompostárnách
 (Jan Galló)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115198 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Hodnocení parametrů kompostovacího procesu při kompostování matolin
 (Alice Čížková)

2017, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bvwkze// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Theses on a related topic

Technologie řízeného kompostování v průmyslovných kompostárnách a možnosti využití vzniklého substrátu
 (Martin Gwozdz)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82901 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Theses on a related topic

Možnosti využití odpadních produktů z vinařské produkce při kompostování.
 (Pavel Janás)

2017, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1juwte// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Theses on a related topic

Hodnocení vlivu složení kompostové zakládky na průběh kompostovacího procesu
 (Daniela Loukotová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bmtz7p// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Posouzení vlastností kompostů z rozdílných kompostovacích technologií
 (Hana Veselková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129896 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Možnosti využití odpadních produktů z vinařské produkce při kompostování.
 (Pavel Janás)

2017, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1juwte// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Theses on a related topic

Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 (Lenka Poláchová)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ght8ot// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Kompostování ve vacích
 (Vít Leden)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115526 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)