Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

composting process

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Hodnocení parametrů kompostovacího procesu při kompostování matolin
 (Alice Čížková)

2017, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bvwkze// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Theses on a related topic

Biodegradabilní materiály a jejich vliv na proces kompostování
 (Iveta Karhánková)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ny4c3n// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Analýzy vlivu kalifornských žížal na průběh kompostovacího procesu
 (Lenka ŘEHÁKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rrbpx1// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Hodnocení vlivu složení kompostové zakládky na průběh kompostovacího procesu
 (Daniela Loukotová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bmtz7p// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Stanovení obsahu olova a kadmia při kompostování zeleného odpadu ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
 (Pavla Charvátová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sszizy// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Stanovení obsahu rtuti při kompostování zeleného odpadu ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
 (Žaneta Chadimová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//87zbei// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Theses on a related topic